UNIBERSO TI TAENGNA(THE UNIVERSE HIS HOME)

by Juan S.P. Hidalgo, Jr.

Lumabaskami pay, apo, dimon kuna,
Ta sipud pay sinakayam ‘ta tikbalang
Nagbalinkan a lawag ket nangwakniten
Amin a beddeng ti law-ang, nagbalinen
Ti uniberso a lang-ay ken ayuyang, wen,
Nagun-odmon ti punganay a kaikariam.

Ayna, kunam, mangparnuay pay iti arapaap
A pangiwaywayan ‘toy parmata,
Ngem tuduen met dagiti anghel ni Amam
A mangparbo’t sabali pay a tay-ak,
Ala dinto ket agampit ‘ta kararuam
Ket lumnekka lattan a kasla napug-awan
A bituen iti law-ang.

UNIBERSO ANG KANYANG TAHANAN*
(THE UNIVERSE HIS HOME)
Salin ni Dr. Aurelio S. Agcaoili

Makikiraan po, huwag mo nang sabihin pa,
Mula nang sinakyan mo ang tikbalang
Ikaw na’y naging liwanag at ang hangganan
Ng kalawakan ay nagbukas para sa iyo,
Ang uniberso’y naging pugaran, palaruan din, oo,
Nakamtan mo na ang sinaunang laan para sa iyo.

Ayna, sasabihin mo, lilikha pa ng maraming panaginip
Upang mapalawig ang pangarap na ito,
Subalit itinuturo ng mga anghel ang iyong Ama,
Upang lumikha pa ng ibang taluktok,
Baka naman magmamanhid ang iyong kaluluwa
At katulad ng bituing hinipan,
Ikaw ay bigla na lamang mawawala.

Posted with permission from the author
Bannawag, Hulio 15, 1985
Talibagok, Antolohia Ti Dandaniw, Benjamin M. Pascual, Jose A. Bragado ken Cles B. Rambaud, eds. Metro Manila: GUMIL Metro Manila, c 1987), p. 57
Bileg ti Balikas: Pang-unawa sa Piling Tula ni Juan S.P. Hidalgo, Jr. sa Konteksto ng Kanyang Piling Painting, ni Dr. Aurelio S. Agcaoili, inihanda para sa Pambansang Kumperensiya ukol sa Mga Bago sa Panitikan, Kritisismo at Pagtuturo, Disyembre 4 – 6, 1996, Unibersidad ng Pilipinas, Diliman, Quezon City.

Advertisements

%d bloggers like this: